Disclaimer

Toegang tot de site

Het raadplegen of gebruik maken van deze website (https://www.Indibeau.be/) houdt automatisch de volledige aanvaarding in van onderhavige disclaimer.
Indien u verdergaat met het raadplegen van de site, betekent dit dat u als gebruiker uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard.
Informatie die wordt aangeboden op de site

Indibeau, bekend onder de handelsnaam Indibeau, met maatschappelijke zetel te 3583 Paal-Beringen, Tervantstraat 190, en met ondernemingsnummer 0806.241.927, beheert deze site en past ze steeds aan teneinde aan de gebruikers ervan de meest recente informatie te verschaffen omtrent zijn diensten en activiteiten. Het doel van deze site is om zo goed mogelijk de gebruikers te informeren. Indien foute informatie zou worden gepubliceerd, zal Indibeau alles in het werk stellen om dit te verbeteren van zodra er kennis van wordt genomen. Indibeau kan geen enkele aansprakelijkheid oplopen in verband met de juistheid of de volledigheid van de informatie die wordt geraadpleegd op deze site.

De inhoud van de site (daarbij inbegrepen de links) kan op elke ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.

Indibeau wijst alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens die op de site worden verschaft.
Intellectuele eigendomsrechten
Webshop gemaakt met EasyWebshop